PODARUJCIE MI SZKOŁĘ !

Fundacja ENTRAIDE proponuje Państwu sfinansowanie stypendium  dla polskiego ucznia lub studenta. To wsparcie da im możliwość zakupu książek, materiałów szkolnych, pokrycia opłat za stołówkę czy transport.

Fundacja Entraide wspiera grupę młodych ludzi, a tym samym « sponsor » nie ma przydzielonej konkretnej osoby pod opiekę, chyba że zależy mu na bezpośrednim kontakcie z jednym z nich.

Raz w roku ENTRAIDE organizuje spotkanie « sponsorów » aby przekazać informacje na temat sytuacji rodzinnej i szkolnej stypendystów.

Funkcjonowanie stypendiów ?

Od 2004 roku Entraide ściśle współpracuje z Fundacją Chleb Życia aby pomagać młodym Polakom.

Fundacja CHLEB ZYCIA ma na celu pomoc młodym ludziom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej  w kontynuacji szkoły średniej i studiów. 442 uczniów i studentów skorzystało ze stypendiów w roku szkolnym 2015-2016 na ogólną kwotę ok. 115 400 zł na miesiąc.

Kim są ci młodzi ludzie ?

Młodzież ta, w wieku 15 do 23 lat, pochodzi głównie z okolic Kielc, jednego z biedniejszych rejonów Polski, i znajduje się w bardzo niestabilnej sytuacji : bezrobocie, choroba lub niepełnosprawność rodziców, rodziny wielodzietne… Dzięki pomocy finansowej ponad połowa z nich kończy wyższe studia. Dzięki wykształceniu znajdują lepszą pracę, pomagają rodzinie, a dla siebie mają lepsze perspektywy na przyszłość. Są też jednocześnie przykładem dla innych. W ten sposób zaczyna się pozytywna spirala ludzi dobrej woli.

Jak są wybierani przyszli stypendyści ?

Selekcja odbywa się według zdefiniowanych kryteriów przez wolontariuszy Fundacji CHLEB ZYCIA, wspomaganych przez nauczycieli oraz pracowników pomocy społecznej, takich jak : sytuacja rodzinna, motywacja, poczucie odpowiedzialności i wyniki w nauce (minimalna ogólna  średnia  3/6 jest wymagana).

Jak są weryfikowane osiągnięcia ?

Wolontariusze Fundacji CHLEB ZYCIA spotykają się z rodzinami młodych ludzi 2 razy do roku, sprawdzając sytuację rodzinną i semestralne wyniki w nauce.

Ponadto spotykają się ze stypendystami każdego miesiąca, aby przekazać im bezpośrednio przyznaną kwotę stypendium. W zamian młodzi ludzie muszą przedstawić dowody poniesionych kosztów.

Fundacja CHLEB ZYCIA przekazuje nam dwa razy do roku wykaz dokonanych płatności, wyniki szkolne wspieranej młodzieży oraz ich listy do « sponsorów », a także tabelę zawierającą informacje takie jak : stan cywilny, sytuacja rodzinna i odbywane studia.

Jak sfinansować stypendium ?                                                                                                                                                                                   Możecie Państwo wesprzeć polskiego ucznia lub studenta w następujący sposób :

  • comiesięczne przelewy automatyczne w kwocie 105 PLN przez 12 miesięcy
  • 4 przelewy kwartalne  w kwocie 315 PLN
  •  1 przelew roczny w kwocie 1 260 PLN na początku roku szkolnego   
  • darowiznę w dowolnej kwocie, wybranej przez Państwa 

Na konto Entraide  « Podaruj mi szkołę» :

w Getin Noble Bank, ul. Dubois 5A, 00-184, Warszawa

Nr konta w PLN :  66 1560 0013 2000 1706 4046 4000

Darowizna dokonana przelewem bankowym jest podstawą do odciągnięcia jej od podatku zarówno w Polsce jak i we Francji  

Dla celów podatkowych we Francji Fundacja Entraide może wystawić dokument potwierdzający przekazanie darowizny