Paczki na Św. Mikołaja

Co roku wiele dzieci nie zaznaje radości otrzymywanie prezentów na Mikołajki i na Święta. Tworząc pudełko Mikołajkowe można zmienić tę sytuacje.

Od kilku lat, Fundacja Entraide organizuje zbiórkę pudełek Sw Mikołaja w szkołach, od osób prywatnych jak i też zbiórkę zabawek i gadżetów podarowanych przez firmy.

Co roku, naradzając się z  ośrodkami które wspieramy, przygotowujemy listę dzieci którą proponujemy szkołom oraz prywatnym darczyńcom którzy chcą wziąć udział w tej akcji.

Dzieci które przygotowują pudełka czują się bardziej osobiście zaangażowane wiedząc dla kogo dary są przeznaczone. Dzięki szczodrości darczyńców, mamy często więcej prezentów niż się spodziewamy.

Rozdzielamy dary tak aby były najbardziej stosowne dla obdarowanego dziecka, przygotowujemy również pudelka dla dzieci spoza listy, jak I też prezenty świąteczne

W 2016 wzięliśmy udział w Mikołajkach w ośrodku który wspieramy. Dzieci które przygotowały pudełka osobiście je wręczały, był to piękny czas dzielenia, przepełniony duchem Świąt Bożego Narodzenia

cropped-montages2.jpg