Partnerzy – Nos Partenaires

 

Lista ośrodków z  którymi współpracujemy.

Liste des établissements avec qui nous collaborons.


ALBERTINES DE PRAGA –  Kuchnia i Stołόwka dla Ubogich im. Św. Brata Alberta zgrom. SS Albertynek


« KLUB KUŹNIA  » ZESPÓŁ PRASKI STOWARZYSZENIE DLA RODZIN


SOLEC Dom Pomocy Społecznej im. św. Fr. Salezego


Fundacja Chleb Zycia Pain de Vie


Hospice Ste Croix Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża


Fondation Laski Dom Dziecka Niewidomego


Fondation Tęczowy Dom


IGNACÓW Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Siόstr Miłosierdzia Sw. Wincentego a’Paulo


Maison des Sœurs St Joseph de Cluny, Dom Zakonny Siostry Św. Józefa z Cluny w Lublinie


CARITAS ELK


Maison de retraite de Wydminy, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WYDMINACH

ul Zrodlana 2, 11-510 Wydminy


Ecole de Starogard Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy


Kartuzy, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzony przez Zgromadzenie Siόstr Miłosierdzia Sw. Wincentego a’Paulo,


Szkoła podstawowa w NIEZABYSZEWIE

77-132 Niezabyszewo 9


FUNDACJA  JOANNY RADZIWIŁŁ OPIEKUŃCZE SKRZYDŁA


Centre d’accueil des refugiés, Ośrodek dla Cudzoziemców

Księżnej Anny 24, 03-866 Warszawa


L’arche à Varsovie

ul. Kocka 15, Radosc, Varsovie


ATD Czwarty Świat