Kim jesteśmy?

Nasi członkowie mają jedną wspólną cechę: wszyscy chcą poświęcić swój czas aby pomagać Polakom w potrzebie, którzy nas otaczają.Wszyscy jesteśmy wolontariuszami, francuskojęzycznymi, ale nie tylko. Świadomy wybór sprawił brak pięknego biura i wielkich kampanii reklamowych.Chcemy przeznaczać maksimum zabranych pieniędzy na nasze akcje charytatywne.

Na początku istnienia Entraide, dawaliśmy pieniądze nie oczekując nic w zamian od wspomaganych ośrodków.Z upływem czasu zrodziły się jednak prawdziwe więzy wzajemnej pomocy – czyli ENTRAIDE.Ośrodki udostępniają nam sale na nasze zebrania, ułatwiają kontakty w sprawach uregulowań prawnych, wykonują przedmioty na nasze kiermasze itp… a my pomagamy im w zaspokajaniu ich potrzeb zarówno codziennych jak i tych wyjątkowych i kosztownych.